Política de Privacitat Xarxes Socials

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BCN VISIONA TV SL informa als usuaris que ha procedit a crear un perfil a la/es Xarxa/es Social/s Facebook, Twitter, Instagram, Google +, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de BCN VISIONA TV SL:

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per BCN VISIONA TV SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

BCN VISIONA TV SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels que vostè disposa i que poden ser exercitats davant BCN VISIONA TV SL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de BCN VISIONA TV SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s’haurà d’exercir davant la Xarxa Social.
  • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de BCN VISIONA TV SL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

BCN VISIONA TV SL realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de BCN VISIONA TV SL.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicarà al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteixi les seves connexions. Per fer-ho, haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de BCN VISIONA TV SL, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotos o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, disposar dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc… que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o les bones maneres i/o que infringeixin, violin o vulnerin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests cassos, BCN VISIONA TV SL es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

BCN VISIONA TV SL no es farà responsable dels continguts que, lliurement, ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris i que, per tant, ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de BCN VISIONA TV SL, però sí que quedaran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

BCN VISIONA TV SL es reserva el dret a fer concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari afegit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per aquesta finalitat la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb l’LSSI-CE i amb qualsevol altre normativa que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

BCN VISIONA TV SL utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de BCN VISIONA TV SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Tot seguit detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: