Contacte

Aqui ens podràs trobar
Responsable del tractament: BCN VISIONA TV SL | Finalitat de les dades: Comercial, Informatiu | Legitimació: Formulari de contacte | Destinataris: BCN VISIONA TV SL | Drets que l’usuari tindrà sobre les seves dades: Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, Sol·licitar la rectificació o supressió, Sol·licitar la limitació del seu tractament, Oposar-se al tractament, Sol·licitar la portabilitat de les dades

Barcelona

https://visiona.tv/wp-content/uploads/2019/09/mapavisiona.jpg
Direcció: Carme Karr 13b-08034 Barcelona

VISIONA TVSegueix-nos

En aquestes xarxes pots seguir alguns dels nostres treballs!
https://visiona.tv/wp-content/uploads/2019/05/logo-visiona1.png

MENÚ

CONDICIONS

CONTACTE

Telèfon:
93 228 91 91

E-mail:
info@visiona.tv