Contacte

Aqui ens podràs trobar


  Responsable del tractament: BCN VISIONA TV SL | Finalitat de les dades: Comercial, Informatiu | Legitimació: Formulari de contacte | Destinataris: BCN VISIONA TV SL | Drets que l’usuari tindrà sobre les seves dades: Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, Sol·licitar la rectificació o supressió, Sol·licitar la limitació del seu tractament, Oposar-se al tractament, Sol·licitar la portabilitat de les dades

  Barcelona

  Adreça: Consell de Cent 68 B-08015 Barcelona
  https://visiona.tv/wp-content/uploads/2020/09/map-copy.jpg

  VISIONA TVSegueix-nos

  En aquestes xarxes pots seguir alguns dels nostres treballs!